Find Questions

12194 questions matched your search criteria.
 

Verwys na die volgende en beskryf die impak wat tegnologiese ontwikkeling ten opsigte van strukture al op mense se lewenswyses gehad het:

Dakkappe
06 July 2010 · Luzaan Adriaanse · 2 marks · 3 mins

Verwys na die volgende en beskryf die impak wat tegnologiese ontwikkeling ten opsigte van strukture al op mense se lewenswyses gehad het:

Vliegtuie
06 July 2010 · Luzaan Adriaanse · 2 marks · 3 mins

Verwys na die volgende en beskryf die impak wat tegnologiese ontwikkeling ten opsigte van strukture al op mense se lewenswyses gehad het:

Wolkekrabbers
06 July 2010 · Luzaan Adriaanse · 2 marks · 3 mins

Kyk na die volgende illustrasie en beskryf hoe verskillende kulture tegnologie gebruik het om hul probleme op te los:

img_1.pngimg_1.png


Spies en skild van Zoeloes

06 July 2010 · Luzaan Adriaanse · 2 marks · 3 mins

Kyk na die volgende illustrasies en beskryf hoe verskillende kulture tegnologie gebruik het om hul probleme op te los:


img_1.png


Rondawelhutte van Xhosas

06 July 2010 · Luzaan Adriaanse · 2 marks · 0 mins

Kyk na die volgende illustrasies en beskryf hoe verskillende kulture tegnologie gebruik het om hul probleme op te los:

img_1.png

Swaard

06 July 2010 · Luzaan Adriaanse · 2 marks · 3 mins

Kyk na die volgende illustrasies en beskryf hoe verskillende kulture tegnologie gebruik het om hul probleme op te los:


img_1.png


Kruisboog van Europeërs

06 July 2010 · Luzaan Adriaanse · 2 marks · 3 mins

Kyk na die volgende illustrasies en beskryf hoe verskillende kulture tegnologie gebruik het om hul probleme op te los:


img_1.png


Pyl en boog van Khoi

06 July 2010 · Luzaan Adriaanse · 4 marks · 4 mins

Hierdie opdrag behels dat jy die strukture van ‘n huis identifiseer en beskryf.

img_1.png

Skep vir jouself ‘n tabel soos hieronder.


ITEM


DOP/RAAM


FUNKSIE


Dakkappe


Raam


Versterk en ondersteun

Voltooi die tabel soos volg:

Identifiseer die strukture van die huis.  Jy kan ook bekende items in ‘n huis, bv.’n tafel en stoele, identifiseer.

Klassifiseer die items as dop of raam.

Dui die funksie van die struktuur aan.

05 July 2010 · Luzaan Adriaanse · 0 marks · 0 mins

The question below has reference material. View the reference material and all the questions based on it.

a) State TWO tissue types that are suitable for DNA fingerprinting. 

b) Consider the structure of DNA. Why do you think the DNA is cut into fragments during DNA fingerprinting? 

c) Mention THREE applications where DNA fingerprinting can be used. 

05 July 2010 · Nicole Masureik · 7 marks · 7 mins