Find Questions

12196 questions matched your search criteria.
 

Verwys na die volgende en beskryf die impak wat tegnologiese ontwikkeling ten opsigte van strukture al op mense se lewenswyses gehad het:

Brûe
06 July 2010 · Luzaan Adriaanse · 2 marks · 3 mins

Verwys na die volgende en beskryf die impak wat tegnologiese ontwikkeling ten opsigte van strukture al op mense se lewenswyses gehad het:

Treinspore en treine
06 July 2010 · Luzaan Adriaanse · 2 marks · 3 mins

Verwys na die volgende en beskryf die impak wat tegnologiese ontwikkeling ten opsigte van strukture al op mense se lewenswyses gehad het:

Dakkappe
06 July 2010 · Luzaan Adriaanse · 2 marks · 3 mins

Verwys na die volgende en beskryf die impak wat tegnologiese ontwikkeling ten opsigte van strukture al op mense se lewenswyses gehad het:

Vliegtuie
06 July 2010 · Luzaan Adriaanse · 2 marks · 3 mins

Verwys na die volgende en beskryf die impak wat tegnologiese ontwikkeling ten opsigte van strukture al op mense se lewenswyses gehad het:

Wolkekrabbers
06 July 2010 · Luzaan Adriaanse · 2 marks · 3 mins

Kyk na die volgende illustrasie en beskryf hoe verskillende kulture tegnologie gebruik het om hul probleme op te los:

img_1.pngimg_1.png


Spies en skild van Zoeloes

06 July 2010 · Luzaan Adriaanse · 2 marks · 3 mins

Kyk na die volgende illustrasies en beskryf hoe verskillende kulture tegnologie gebruik het om hul probleme op te los:


img_1.png


Rondawelhutte van Xhosas

06 July 2010 · Luzaan Adriaanse · 2 marks · 0 mins

Kyk na die volgende illustrasies en beskryf hoe verskillende kulture tegnologie gebruik het om hul probleme op te los:

img_1.png

Swaard

06 July 2010 · Luzaan Adriaanse · 2 marks · 3 mins

Kyk na die volgende illustrasies en beskryf hoe verskillende kulture tegnologie gebruik het om hul probleme op te los:


img_1.png


Kruisboog van Europeërs

06 July 2010 · Luzaan Adriaanse · 2 marks · 3 mins

Kyk na die volgende illustrasies en beskryf hoe verskillende kulture tegnologie gebruik het om hul probleme op te los:


img_1.png


Pyl en boog van Khoi

06 July 2010 · Luzaan Adriaanse · 4 marks · 4 mins