Find Questions

12190 questions matched your search criteria.
 

Kyk na die volgende illustrasies en beskryf hoe verskillende kulture tegnologie gebruik het om hul probleme op te los:


img_1.png


Rondawelhutte van Xhosas

06 July 2010 · Luzaan Adriaanse · 2 marks · 0 mins

Kyk na die volgende illustrasies en beskryf hoe verskillende kulture tegnologie gebruik het om hul probleme op te los:

img_1.png

Swaard

06 July 2010 · Luzaan Adriaanse · 2 marks · 3 mins

Kyk na die volgende illustrasies en beskryf hoe verskillende kulture tegnologie gebruik het om hul probleme op te los:


img_1.png


Kruisboog van Europeërs

06 July 2010 · Luzaan Adriaanse · 2 marks · 3 mins

Kyk na die volgende illustrasies en beskryf hoe verskillende kulture tegnologie gebruik het om hul probleme op te los:


img_1.png


Pyl en boog van Khoi

06 July 2010 · Luzaan Adriaanse · 4 marks · 4 mins

Hierdie opdrag behels dat jy die strukture van ‘n huis identifiseer en beskryf.

img_1.png

Skep vir jouself ‘n tabel soos hieronder.


ITEM


DOP/RAAM


FUNKSIE


Dakkappe


Raam


Versterk en ondersteun

Voltooi die tabel soos volg:

Identifiseer die strukture van die huis.  Jy kan ook bekende items in ‘n huis, bv.’n tafel en stoele, identifiseer.

Klassifiseer die items as dop of raam.

Dui die funksie van die struktuur aan.

05 July 2010 · Luzaan Adriaanse · 0 marks · 0 mins

The question below has reference material. View the reference material and all the questions based on it.

a) State TWO tissue types that are suitable for DNA fingerprinting. 

b) Consider the structure of DNA. Why do you think the DNA is cut into fragments during DNA fingerprinting? 

c) Mention THREE applications where DNA fingerprinting can be used. 

05 July 2010 · Nicole Masureik · 7 marks · 7 mins

The question below has reference material. View the reference material and all the questions based on it.

Watter twee dinge in verband met die Amerikaner het die skrywer se kollega laat lont ruik?

02 July 2010 · Luzaan Adriaanse · 2 marks · 0 mins

The question below has reference material. View the reference material and all the questions based on it.

Is die volgende stelling WAAR of ONWAAR?  Verskaf ‘n rede, dit mag ook ‘n aanhaling wees.

Die sogenaamde Amerikaner se pa wil alleen ‘n wingerdplaas koop.

02 July 2010 · Luzaan Adriaanse · 2 marks · 0 mins

The question below has reference material. View the reference material and all the questions based on it.

Is die volgende stelling WAAR of ONWAAR?  Verskaf ‘n rede, dit mag ook ‘n aanhaling wees.

As die bedelaar reguit en eerlik sê wat hy met die geld wil maak, gee die skrywer niks vir hom nie.

02 July 2010 · Luzaan Adriaanse · 2 marks · 0 mins

The question below has reference material. View the reference material and all the questions based on it.

Hoe voel die skrywer van hierdie rubriek oor die feit dat baie buitelanders deesdae eiendom in Suid-Afrika koop?

02 July 2010 · Luzaan Adriaanse · 2 marks · 0 mins